http://www.tashmedia.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

فیلم سینمایی

تهیه کنندگی و ساخت فیلم های سینمایی

انجام کلیه امور مربوط به تولید فیلم های سینمایی

از نویسندگی، جذب اسپانسر و ساخت کار توسط کارگردان و در نهایت مجوز پخش و اجرای فیلم ها در سینما

Top
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...