http://www.tashmedia.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

فیلمنامه های سینمائی

در این بخش فیلم نامه های نوشته شده قرار میگیرد، تهیه کنندگان و کارگردان ها می توانند با مراجعه به این بخش، قسمتی از فیلمنامه ها را مطالعه نموده و در صورت نیاز با موسسه تماس برقرار نمایند تا اصل فیلمنامه جهت تولید در اختیارشان قرار گیرد

 

 فهرست فیلمنامه های سینمایی:

دختر مغرور

در آستانه فردا

دختر کویر بزرگ

عقابی بر فراز قفقاز

تاریک از عشق

من و امیرکبیر

خونی رث

رودخانه مرزی

مشیت الهی

خانه شجاعان

داستان ابوحامد کرتنی

اسکندر عزیز

...

Top
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...