http://www.tashmedia.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

ضمیمه ها

این قالب از ماژول ها و پلاگین های زیر استفاده می کند:

نام ماژول ها:

  • SJ Listing Tabs for Content
  • Sj Contact Ajax
  • SJ Mega Menu
  • SJ Extra Slider for Content
  • AcyMailing Module

نام پلاگین ها:

  • YT Framework Plugin
  • YT Shortcodes Plugin
  • SJ Content Related News

 

Top
ما از کوکی ها برای بهبود وب سایت استفاده می کنیم.ادامه استفاده شما از کوکی ها. نشان دهنده رضایت شماست. جزئیات بیشتر ...